6.6.14

Αλλαγή πολιτικής χρειάζεται πρώτα η χώρα!

Αλλαγή πολιτικής χρειάζεται πρώτα η χώρα, όχι αλλαγή προσώπων.

Το πρωτεύον πρόβλημα της κυβέρνησης δεν είναι τα πρόσωπα, είναι η ψηφισμένη πολιτική της, της υπερφορολόγησης των πάντων, και η εφαρμογή της κατ'αντίθεση με τον νομικό μας πολιτισμό, δηλαδή η θεώρηση πως όλοι οι Έλληνες είναι ένοχοι και πρέπει να πληρώνουν ακόμα και για να διεκδικήσουν το δικαίωμα να αποδείξουν την αθωότητα τους.

Η απομάκρυνση Θεοχάρη δεν αλλάζει κάτι όσο στην κυβέρνηση αυτή (αλλά και στην επόμενη, που περιμένει στον προθάλαμο) παραμένουν και επικρατούν οι πολιτικές νοοτροπίες υπερφορολόγησης και δήμευσης περιουσιών.

Η ανάπτυξη δεν έρχεται με τέτοιες πολιτικές, πρέπει θαρραλέα να το αναγνωρίσουμε και να περάσουμε στην επόμενη μέρα, σε μια πραγματικά φιλελεύθερη πολιτική, με λιγότερους και δικαιότερους φόρους, μικρότερο και λειτουργικό κράτος και περισσότερο τόπο στους παραγωγικούς πολίτες να δημιουργήσουν.

Οι σύγχρονες κοινωνίες χτίζονται με νέα εργαλεία, όχι με εξωραϊσμό των παλαιών.