21.9.11

Η Ελλάδα του 2011, η γραφειοκρατία και οι νόμοι της...Το «τσίμπησα» χθες σε κάποιο διαδικτυακό διάλογο που διάβαζα. Είναι ενδεικτικό του γιατί παρά τις θυσίες και τις προσπάθειες μεγάλου μέρους της κοινωνίας δύσκολα θα πάμε μπροστά: γιατί το πρόβλημα, το γραφειοκρατικό, αδηφάγο κράτος, κάνει ότι μπορεί για να αναπαράγει τον εαυτό του και να του δημιουργήσει δραστηριότητα για να συνεχίσει να περνάει τις ώρες του αμοιβόμενο και μηδέποτε εργαζόμενο. Διαβάστε:
«Ο δημόσιος υπάλληλος ενεργεί με βάση τους νόμους. Η γραφειοκρατία κατασκευάζεται από τους ίδιους τους νόμους. Είναι γραφειοκρατία της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας. Ορίστε ένα άρθρο από το νέο νομοσχέδιο για τους συνεταιρισμούς, πέστε μου στο εξής τον τρόπο δράσεως του δ.υ.:

Άρθρο 7
Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ)
Το άρθρο 33 του ν. 2810/2000, όπως η περίπτωση θ΄ της παρ. 2 προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 3508/2006 (Α΄249), η παράγραφος 3 συμπληρώθηκε με την περίπτωση α΄ της παρ. 14 του άρθρου 18 του ν. 3147/2003 (Α΄135) και, ακολούθως, αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 28 του άρθρου 20 του ν. 3399/2005 (Α΄255) και η παράγραφος 5 αντικαταστάθηκε με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 18 του ν. 3147/2003, αντικαθίσταται ως εξής: κλπ. κλπ.»
Είπατε τίποτα;;

Η λύση είναι πραγματική ρήξη με το κακό μας παρελθόν, νόμοι που το πρώτο άρθρο θα περιέχει μία και μόνη φράση «ο παρών νόμος από την ημερομηνία ψήφισης του καταργεί κάθε προηγούμενο νόμο, άρθρο, διάταξη, υπουργική απόφαση κλπ» και θα τελειώνουν με παραρτήματα τα -έτοιμα και συμπληρωμένα- σχέδια υπουργικών αποφάσεων που αναφέρουν, οι οποίες θα ισχύουν αυτοδίκαια 60 ημέρες από τη δημοσίευση του νόμου.

Νόμοι που θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από οικονομοτεχνική μελέτη εφαρμογής σε βάθος τριετίας και θα θέλουν ψήφιση με αυξημένη πλειοψηφία δύο τρίτων αν προβλέπουν νέες θέσεις εργασίας στο δημόσιο, αν αυξάνουν το κόστος του κράτους πέραν του πληθωρισμού, αν προβλέπουν νέους φόρους για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Δε θα ήταν μάλιστα κακό να προβλεπόταν και η αυτοδίκαια έκπτωση και ποινική δίωξη για παράβαση καθήκοντος για όλα τα στελέχη του κυβερνητικού μηχανισμού, του υπουργού προεξάρχοντος, που θα καθυστερήσουν ή θα αρνηθούν να θέσουν σε ισχύ κάποιο νόμο ή θα προσπαθήσουν να φαλκιδεύσουν τις παραπάνω ειδικές πλειοψηφίες...

Αλλά αυτά έχω την αίσθηση ότι στην Ελλάδα όποιος λέει τέτοια προφανή και ρηξικέλευθα μιλάει εις ώτα μη ακουόντων...