19.6.11

Το μαρτύριο του μεταφραστή...Αδυνατώ να φανταστώ το πως τα Βενιζε..λεγόμενα θα αποδίδονται στις διάφορες «εξωτικές» γλώσσες της Ένωσης... Προβλέπω πάντως ότι λίαν συντόμως τα Ευρωπαϊκά όργανα θα έχουν αδήρητον ανάγκην νέων μεταφραστών... Λόγω ανηκέστου βλάβης των παλαιών...