8.6.11

Ο Γιώργος και η ιστορία...


Το σίγουρο είναι ότι ο Γιώργος έχει πάντα τις λύσεις...


...απλώς, καμιά φορά, η ιστορία επαναλαμβάνεται, ακόμα και ως ανέκδοτο!!