8.5.11

Μέλλον λαμπρό...Πρέπει να ομολογήσω ότι ο πολιτισμός μας έχει μέλλον... Και ο τουρισμός ομοίως... Μέλλον λαμπρό... Και λαμπερό...