23.1.11

«Αυτό, χωρίς το γαϊδούρ'..!!!»Είναι δύο βλάχοι και συναντιώνται μετά από καιρό.
«Ρέ συ Μήτσου μ' που χάθκις;»
«Να, Τάσου μ' πάου ταξίδια...»
«Και πούθε πας ταξίδια;»
«Στην Αφρική και κάνω σαφάρ...»
«Και τι είνι του σαφάρ;»
«Να π' λες κατιβαίνουμε 5-6 νοματαίοι σε μία ριματιά και κυνηγάμε άγρια ζουντανά...»
«Δηλαδή τι κ'νηγάτε; κότες; πρόβατα; κατσίκια;»
«Όχι, κυνηγάμ' του λιοντάρ'...»
«Και δηλαδής τι είναι του λιοντάρ';»
«Πρόσ'ξε να ιδείς. Πως είναι το γαιδούρ'; Βάλτου χαίτ', πιο κουντό, πιο άγριου κι με μεγάλ' ουρά!»
«Α! Έτσι είνι του λιοντάρ';»
«Έτσι!»
«Και τι άλλου κυνηγάτ';»
«Κυνηγάμι κι ελέφαντις...»
«Και δηλαδής τι είναι ου ελέφαντας;»
«Πρόσ'ξε να ιδείς. Πως είναι το γαιδούρ'; Φούσκωσ' το λίγου, πιο ψηλό, και μ' ένα ζουνάρ' μπροστά στη μούρη τ'...»
«Α! Έτσι είναι ου ελέφαντας...»
«Έτσι!»
«Και τι άλλου κυνηγάτι;»
«Κυνηγάμι κι βόες...»
«Και δηλαδής τι είναι ου βόας;»
«Πρόσεξε να ιδείς... Πως είν' του γαϊδούρ' που είναι νταβραντισμένο την άνοιξη;;»
«Εεεεε!!! Αυτό, χωρίς το γαϊδούρ'..!!!»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο σχολιασμός των δημοσιεύσεων είναι πρό(σ)κληση για αμφίδρομη επικοινωνία και διάλογο ουσίας του συγγραφέα με τους αναγνώστες του blog. Η επισκόπηση των σχολίων πριν τη δημοσίευση είναι επιλογή ώστε να προλαμβάνεται η δημοσίευση σχολίων προδήλως προσβλητικών ή υβριστικών και σχολίων spam (εδώ περιλαμβάνω και τα παντελώς άσχετα με το θέμα ή το blog). {Το Άτομο}