23.10.10

Σωτηρία ή Xρεωκοπία [του ΠΑΣΟΚ];


«Σωτηρία η χρεωκοπία», το νέο δίλημμα που έβαλε ο ΓΑΠ για τις εκλογές της δημοτικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης... Το δίλημμα αφορά το ΠΑΣΟΚ βεβαίως, βεβαίως... Που αναζητά στην ψήφο μας τη Σωτηρία του από την πολιτική Xρεωκοπία στην οποία οδηγείται από τις αποτυχημένες πολιτικές που εφαρμόζει...