8.10.10

Παν...καλος ή...;;;

ΠΑΝ(ελλήνιο) Κ(ίνημα)ΩΛΟ(ι)Σ(αβουρώσαμε)Συνήθως, το αδύνατο σημείο κάθε ηγέτη είναι ...ο πισινός του: πάντα κάποιος παραφυλάει πίσω του, χωρίς να φαίνεται, να πετύχει κάποια στιγμή απροσεξίας, κάποια στιγμή αδυναμίας και να του τη φέρει... Η Αλήθεια είναι ότι Ο Δικός Μας Λαοπρόβλητος Ηγέτης Αντιεξουσιαστής (ο Giorgakis ντε...) φρόντισε να έχει τα νώτα του καλυμμένα... Θα έλεγα -καλύτερα- «θωρακισμένα»...

* σκίτσο και υπέρτιτλος του Γιάννη Ιωάννου