16.9.10

Ρητορικές απορίες για τον τέως...Γράφει που λέτε ο Ελεύθερος Τύπος, πρωτοσέλιδα, για το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να ορίσει Πρωθυπουργό ...παρά τω Πρωθυπουργό (άλλως πως έναν μικρό Πρωθυπουργό εσωτερικού) και εκφράζει ως απορίας άξιον: «Τι έχει απομείνει πλέον να κάνει ο κ. Παπανδρέου;»

Πως δεν έχει απομείνει... Ποδήλατο, Κανό, Τζόκινγκ, Γυμναστήριο, Ταξίδια, Συμπόσια, Ομιλίες σε συνέδρια... Εξάλλου, όλοι οι τέως έτσι δεν κάνουν;;