22.8.10

Παρά λίγο...Σκίτσο του ΣΤΑΘΗ από το ΠΑΡΟΝ... Χωρίς περισσότερα λόγια...
Α, και να μην το ξεχάσω, και χωρίς ενοχές...
Γιατί με ενοχές δεν βγαίνουν διακοπές...