12.6.10

Το Θεώρημα των Αμοιβών...Τακτοποιώντας κάποιες παλιές σημειώσεις βρήκα ένα ενδιαφέρον θεώρημα, το Θεώρημα των Αμοιβών.

Σύμφωνα με το Θεώρημα αυτό ένας Μηχανικός, εν γένει ένας επιστήμονας, δε θα μπορέσει ποτέ να πάρει αμοιβές τόσο υψηλές όσο ένα διοικητικό στέλεχος, ένας υπάλληλος ή ένας πωλητής. Το θεώρημα θα βρούμε να έχει πολλαπλή εφαρμογή τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας, σε πολιτικούς, καλλιτέχνες και άλλα συναφή...

Η απόδειξη του θεωρήματος, μια πολύ απλή μαθηματική εξίσωση, βασίζεται στα παρακάτω αξιώματα:

Αξίωμα 1ο: Η Γνώση είναι Δύναμη
Αξίωμα 2ο: Ο Χρόνος είναι Χρήμα

Δεδομένου λοιπόν ότι: Δύναμη =Έργο/Χρόνο
και επειδή: Γνώση=Δύναμη,
έχουμε: Γνώση = Έργο/Χρόνο
και εφόσον: Χρόνος = Χρήμα
έχουμε: Γνώση = Έργο/Χρήμα
οπότε, λύνοντας ως προς Χρήμα, παίρνουμε: Χρήμα = Έργο/Γνώση

Συνεπώς, καθώς η Γνώση τείνει στο 0, το Χρήμα τείνει στο άπειρο, άσχετα από το παραγόμενο έργο, ακόμα και αν η τιμή του είναι πολύ μικρή...

Από την άλλη, καθώς η Γνώση τείνει στο Άπειρο, το Χρήμα τείνει στο μηδέν, όσο μεγάλη και αν είναι η τιμή του παραγόμενου έργου...

Συμπέρασμα:
Όσα λιγότερα ξέρεις, τόσα περισσότερο χρήμα κερδίζεις!!!