29.5.10

Εκσυγχρονιστές αυλικοί...Ενδιαφέρουσα φωτογραφία... Όλα τα πρωτοπαλίκαρα μαζεμένα... Τσουκάτος, Μαντέλης, Πανταγιάς... Εκσυγχρονιστές αυλικοί εξ απορρήτων του «αρχιερέα της διαπλοκής»... Ο οποίος «θλίβεται και εξοργίζεται» κατά το κρατόν σήμερα προεδρικό μοντέλο του κινήματος (βλέπε ταξιδευτή στοχαστή Γιώργο αντιπολιτευόμενο εαυτόν)... Και προσπαθεί να μας πείσει ότι τότε δεν ήξερε τίποτα... Διότι -προφανώς- ως προεδρεύων δεν προλάβαινε τα μικρά, είχε απορροφηθεί στα μεγάλα, στο Χρηματιστήριο της σκανδαλώδους αναδιανομής εισοδήματος, στην ΟΝΕ των προκλητικών λογιστικών αλχημειών... Ο άνθρωπος ήταν αλλού... Και αλλού παραμένει...