3.4.10

Χριστός Ανέστη !!! Καλό Πάσχα !!!«Χριστός Ανέστη!!! Νέοι, γέροι και κόρες
Όλοι μικροί, μεγάλοι, ετοιμαστήτε
Μέσα στές εκκλησιές τές δαφνοφόρες
Με το φώς της χαράς συμμαζωχτήτε
Ανοίξετε αγκαλιές ειρηνοφόρες
Ομπροστά στους Αγίους και φιληθήτε
Φιληθήτε γλυκά χείλη με χείλη
Πέστε Χριστός Ανέστη, εχθροί και φίλοι»


Διονύσιος Σολωμός


Καλή Ανάσταση και χρόνια πολλά !!
(από το νησί του εθνικού μας ποιητή)