3.3.10

Η τελευταία ιδέα......ίσως, ο Έλληνας βοηθός φύλαρχος (υπουργός οικονομικών επί τω συγχρονότερω) σκέφτηκε ότι με ένα χορό θα εξευμενίσει τους Φράγκους και θα του αφήσουν τις χάντρες και τα χαϊμαλιά για τους ιθαγενείς.