2.2.10

...κι η χαρά δεν την αφήνει !!

Τι κάνει μια ξανθιά όταν εγκαταστήσει στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή της λάθος εικόνα, θέλει να την απεγκαταστήσει και δεν ξέρει πως;; Δείτε...