5.2.10

Κυβερνητική καινοτομία η «κυλιόμενη σύνταξη»...Βάσει μακροχρόνιας σύμβασης με τον ύψιστο, τώρα που αυξήθηκε το προσδόκιμο ηλικίας του Έλληνα, οι συντάξεις θα χορηγούνται «εν ευθέτω χρόνω». Για την αντιμετώπιση του θέματος και την κάλυψη των ασφαλισμένων μάλιστα καθορίζεται ο νέος πρωτοποριακός θεσμός της «κυλιόμενης σύνταξης», σύμφωνα με τον οποίο ο χρόνος συνταξιοδότησης θα μετακυλίεται στο διηνεκές σύμφωνα με τις στατιστικές εκτιμήσεις για το προσδόκιμο ζωής τις οποίες θα ανακοινώνει «ανεξάρτητη διαγαλαξιακή αρχή». Τέλος, τα πιθανά λάθη του συστήματος θα ανακοινώνει αυτοπροσώπως ο υπουργός με την έκφραση «ένα μικρό λαθάκι στο συνταξιοδοτικό σας» στον «παρ' ολίγον» συνταξιούχο, η δε τελετή αποχαιρετισμού που θα ακολουθεί θα γίνεται «δημοσία δαπάνη» προς τιμήν του δωρητού, που επέλεξε αντί «κυλιόμενης ζωής» να δωρήσει την «κυλιόμενη σύνταξη» του στο κοινωνικό σύνολο... Μπρρρρρ....
* το σκίτσο του (ά-)χάρου Υπουργού Οικονομίας δια χειρός (και πενακίου) Στάθη από την Ελευθεροτυπία