9.1.10

Kali nifta... για την άλλη Ελλάδα που δεν μπορούμε να καταστρέψουμε (όσο κι αν προσπαθούμε...)Ti en glìcea tu si nìfta, ti en 'oria
C' evo è piònno pensèonta ss'esèna,
C'ettu mpì sti' ffenèstra-su, agàpimu,
Sti kardia-mu su nìfto ti ppèna.

Lalalalalallallero lalalalalalala
lalalalalallallero lalalalalalala

Lalalalalallallero lalalalalalala
lalalalalallallero lalalalalalala

Evo panta se sèna pensèo
Jatì sèna, fsixì-mu 'ngapò
Ce pu pào, pu sìrno, pu stèo,
'sti kardia-mu pànta sèna vastò.

Lalalalalallallero lalalalalalala
lalalalalallallero lalalalalalala

Citta 'steràcia, pu pànu, me viègone
Ce 'so fèngo krivinni ss'emèna,
Ma èxi cini respundèone:
"Ta travùdia-su in òla xamèna".

Lalalalalallallero lalalalalalala
lalalalalallallero lalalalalalala

Ma isu mai m'agapise oriamu
Essu ponise mai àzemena
Mal citt'orio alixi su enonize
Ma mu taloja agapi vlòimena

Lalalalalallallero lalalalalalala
lalalalalallallero lalalalalalala

Kalì nìfta se finno ce pào,
Plaja 'su ti vò pirta prikò,
Ce pu pào, pu sìrno, pu stèo,
Sti kkardia-mu panta sena vastò.

Lalalalalallallero lalalalalalala
lalalalalallallero lalalalalalala