25.1.10

Το ημερολόγιο μιας Ζουλού...ΗΜΕΡΑ 1η
Είναι νύχτα...
Χάσαμε την κόρη του αρχηγού.
Την έψαχνε όλο το χωριό.
Τη βρήκαμε δίπλα στο ποτάμι.
Για τιμωρία τη γάμησε όλο το χωριό...

ΗΜΕΡΑ 2η
Είναι νύχτα...
Χάσαμε την κόρη του μάγου.
Την έψαχνε όλο το χωριό.
Τη βρήκαμε μέσα σε μια σπηλιά.
Για τιμωρία τη γάμησε όλο το χωριό...

ΗΜΕΡΑ 3η
Είναι νύχτα.
Χάθηκα !!
Φοβάμαι...