29.1.10

Καινοτόμες ιδέες για την αγροτική παραγωγή...«ΠΑΘΕ Πρότυπες Τρακτεροκαλλιέργειες»... Ευφυέστατο και καινοτόμο !! Μπράβο, μπράβο !! Επιτέλους η αγροτική μας οικονομία απέκτησε ένα νέο εξαγώγιμο προϊόν με σίγουρες αγορές, τέτοια εποχή που καρπίζει, μέσα στο καταχείμωνο...

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο σπόρος είναι πλέον «δυνατός», έτσι φυτρώνει και καρπίζει σταθερά κάθε Γενάρη και δεν επηρεάζεται ούτε από καιρικά φαινόμενα (βρέξει χιονίσει το τρακτέρ εκεί είναι, ο αγρότης μπορεί να πάει σπίτι, το τρακτέρ παραμένει...) ούτε από οικονομικά φαινόμενα (είτε 500 είτε 1000 είτε..., όσα και να είναι τα εκατομμύρια το τρακτέρ θα κάνει τον κύκλο του, σπορά, τηλεκαλλιέργεια, υπουργοφύτρωμα, συγκομιδή...)

Μπράβο του Γιάννη Ιωάννου για την μοναδική καινοτόμα σύλληψη του, άντε και guest (σ'ταρ' ή κριθάρ'...??) στο επόμενο παιδικό πάρτυ... εε... υπουργικό συμβούλιο...