17.1.10

Τι υποσχέθηκαν, τι υλοποίησαν... 100 μέρες φαγούρα...


Τι υποσχέθηκαν, τι υλοποίησαν στην οικονομία για τη «Στήριξη του Πραγματικού Εισοδήματος»...
Υποσχέθηκαν: Αυξήσεις μισθών και συντάξεων που καλύπτουν τον πληθωρισμό και αναδιανομή του φορολογικού βάρους.
Υλοποίησαν: Στο δημόσιο τομέα οι αυξήσεις θα καλύψουν τον πληθωρισμό για όσους αμείβονται ως 2.000 ευρώ το μήνα. Πάνω από αυτό το επίπεδο θα ισχύσει μόνο η μισθολογική ωρίμανση. [Ελέγχεται η αποτελεσματικότητα]

Υποσχέθηκαν: Χορήγηση Έκτακτου Επιδόματος Αλληλεγγύης 500-1300 ευρώ για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και αύξηση της επιστροφής του ΦΠΑ στους αγρότες.
Υλοποίησαν: Έκτακτο Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 300-1300 ευρώ. Αφορά πάνω από 2,5 εκατ. πολίτες και κοστίζει λίγο πάνω από 1 δισ. ευρώ. Αυξάνεται ο συντελεστής επιστροφής ΦΠΑ για πωλήσεις φυτικής και ζωικής παραγωγής από 7% σε 11%.

Υποσχέθηκαν: Φορολόγηση όλων των εισοδημάτων ανεξαρτήτως πηγής με μια ενιαία, προοδευτική και δίκαιη φορολογική κλίμακα. Όλοι να προστατεύονται από τον πληθωρισμό και να συνεισφέρουν ανάλογα με την φοροδοτική τους ικανότητα.
Υλοποίησαν: το μηδέν εις το πηλίκιον...

Υποσχέθηκαν: Τα μερίσματα που διανέμονται σε μετόχους θα φορολογηθούν ακριβώς όπως όλα τα άλλα εισοδήματα, αφού, βέβαια αφαιρεθεί ο φόρος που έχει παρακρατηθεί, για να μην υπάρξει διπλή φορολογία. Έτσι αίρεται η σημερινή αδικία που φορολογεί τα εισοδήματα από εργασία πολύ περισσότερο από το κεφάλαιο.
Υλοποίησαν: το μηδέν εις το πηλίκιον...

Υποσχέθηκαν: Δεν θα αυξήσουμε τη φορολογία των επιχειρήσεων. Καταργούμε όμως τις χαριστικές φοροαπαλλαγές. Τα κέρδη που παραμένουν στην επιχείρηση φορολογούνται με χαμηλό συντελεστή - ώστε να γίνουν επενδύσεις και θέσεις εργασίας. Έτσι στηρίζουμε τις επιχειρήσεις και τις παραγωγικές επενδύσεις αλλά φορολογούμε δίκαια τους μετόχους τους.
Υλοποίησαν: το μηδέν εις το πηλίκιον... Για να μην πω «πλην», καθώς αντ’αυτού επιβλήθηκε έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης για τις 300 πιο κερδοφόρες ελληνικές επιχειρήσεις.

Υποσχέθηκαν: Αντικαθιστούμε το ΕΤΑΚ που επιβαρύνει τους μικροϊδιοκτήτες με την προοδευτική φορολόγηση της μεγάλης περιουσίας. Κανείς δεν εξαιρείται ούτε η Εκκλησία.
Υλοποίησαν: το μηδέν εις το πηλίκιον... Για να μην πω «πλην», καθώς αντ’αυτού επιβλήθηκε έκτακτη εισφορά στους κατόχους μεγάλης ακίνητης περιουσίας αξίας από 600 χιλιάδες ευρώ και πάνω.

Υποσχέθηκαν: Επαναφέρουμε το φόρο κληρονομιάς και γονικών παροχών με το πιο υψηλό αφορολόγητο. Θέλουμε να προστατεύσουμε τη μικρή ιδιοκτησία που κληρονομείται. Αλλά να φορολογήσουμε σωστά τις μεγάλες περιουσίες που λόγω κληρονομιάς αλλάζουν χέρια.
Υλοποίησαν: το μηδέν εις το πηλίκιον... Για να μην πω «πλην», καθώς αντ’αυτού ανακοίνωσαν την πρόθεση ρύθμισης από τα μέσα Δεκεμβρίου ώστε οι «φίλοι» να τακτοποιήσουν τις υποθέσεις τους και μετά έσπευσαν με «νυχτερινή» τροπολογία η οποία τελικά μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε απεσύρθη και επανακατατέθηκε ως νομοσχέδιο να μπλοκάρους τους υπολοίπους και να κερδοσκοπήσουν ανεβάζοντας μεν το αφορολόγητο αλλά και εκτοξέυοντας παράλληλα τις αντικειμενικές αξίες...

Τι υποσχέθηκαν, τι υλοποίησαν στην οικονομία για την «Προστασία του Δανειολήπτη και την καταπολέμηση της ακρίβειας»
Υποσχέθηκαν: Βάζουμε τέλος στις αθέμιτες χρεώσεις, στους πλειστηριασμούς ακινήτων σε εξευτελιστικές τιμές. Δίνουμε δυνατότητα ρύθμισης και σταδιακής απαλλαγής οφειλών σε όσους αποδεδειγμένα αδυνατούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους.
Υλοποίησαν: Έχει κατατεθεί το νομοσχέδιο στη Βουλή.

Υποσχέθηκαν: Ξεκινάμε μάχη ενάντια στα καρτέλ
Υλοποίησαν: το μηδέν εις το πηλίκιον...

Υποσχέθηκαν: Δημιουργούμε Ειδική Υπηρεσία προληπτικής παρακολούθησης της αγοράς και καταπολέμησης των μονοπωλίων.
Υλοποίησαν: το μηδέν εις το πηλίκιον...

Υποσχέθηκαν: Το κράτος δίνει πρώτο το παράδειγμα με το πάγωμα των τιμολογίων των ΔΕΚΟ για ένα χρόνο.
Υλοποίησαν: το μηδέν εις το πηλίκιον...

Τι υποσχέθηκαν, τι υλοποίησαν για τη «Στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων»
Υποσχέθηκαν: Παγώνουμε για ένα χρόνο τις δανειακές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που πλήττονται από την κρίση. Τους δίνουμε τη δυνατότητα αναχρηματοδότησης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αλλάζουμε τον ΤΕΙΡΕΣΙΑ για να αντιμετωπίσουμε τα άδικα σημερινά κριτήρια εγγραφής και παραμονής σε αυτόν.
Υλοποίησαν: Έχει κατατεθεί το νομοσχέδιο στη Βουλή

Υποσχέθηκαν: Παρέχουμε εγγυήσεις απ' ευθείας σε επιχειρήσεις με αντικειμενικά κριτήρια.
Υλοποίησαν: το μηδέν εις το πηλίκιον...

Υποσχέθηκαν: Διοχετεύουμε ρευστότητα στην αγορά μέσω του ΤΕΜΠΜΕ αξιοποιώντας τις παγωμένες εγγυήσεις ύψους 15 δισ. από το πακέτο ρευστότητας των Τραπεζών.
Υλοποίησαν: το μηδέν εις το πηλίκιον...

Υποσχέθηκαν: Δημιουργούμε Ταμείο Αναχρηματοδότησης της Οικονομίας που θα αντλεί κεφάλαια για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων κλάδων και θα διοχετεύει ρευστότητα κατευθείαν στην αγορά.
Υλοποίησαν: το μηδέν εις το πηλίκιον...

Υποσχέθηκαν: Αντιμετωπίζουμε τη μάστιγα των μεταχρονολογημένων επιταγών μειώνοντας σταδιακά τα χρονικά όρια και τη διάθεση από τις Τράπεζες.
Υλοποίησαν: το μηδέν εις το πηλίκιον...

Έτσι έχουν τα πράγματα, στα 3 οικονομικά νομοσχέδια του ΠΑΣΟΚ. Υποσχέθηκαν 16 μείζονες τομές - αλλαγές και υλοποίησαν τις 4... Πάρα πολύ καλά δηλαδή... Το 1/4, ήτοι 25%. Δηλαδή μας είπαν 25% ΑΛΗΘΕΙΑ!!!

* Δουλεμένο πάνω σε μια ιδέα που βρήκα στο http://mygreekblogspot.blogspot.com