4.11.09

Είπαμε... «Λεφτά υπάρχουν !!!»Τώρα που έχουμε και γενικό γραμματέα... Τώρα που έχουμε και επιτροπή απογραφής...
Λεφτά υπάρχουν, απλά πρέπει να έρθουμε να σας τα πάρουμε !!!