15.11.09

Ερωτήσεις προς τους υποψηφίους Προέδρους της Νέας ΔημοκρατίαςΑπό την Παρασκευή, δημοσιεύοντας την σχετική διακήρυξη, ανακοίνωσα την συμμετοχή μου στην «Πρωτοβουλία Αδέσμευτων Bloggers για τη διαδοχή στη Νέα Δημοκρατία».

Σήμερα δημοσιεύω και ένα πλαίσιο ερωτήσεων - προσκλήσεων προς τοποθέτηση τις οποίες κοινοποίησα στους διοργανωτές της Πρωτοβουλίας και οι οποίες θα τεθούν εν συνόλω προς απάντηση στους υποψήφιους αρχηγούς.

Πιστεύω ότι οι υποψήφιοι αρχηγοί πρέπει να τοποθετηθούν προγραμματικά και ξεκάθαρα σε δύο σημαντικές ενότητες σε θέματα «οργάνωσης και λειτουργίας του κόμματος» και σε θέματα «πολιτικής παρέμβασης του κόμματος στην οικονομία και την κοινωνία». Οι ερωτήσεις που κατέθεσα και ανακοινώνω σήμερα είναι οι παρακάτω:

Οργάνωση και λειτουργία του κόμματος
 1. Ποιο πρέπει να είναι το προφίλ του μέλους του κόμματος, ποια τα δικαιώματα του, ποιες οι υποχρεώσεις του, ποια και πόσο ανοιχτή η διαδικασία εγγραφής;
 2. Ποιο πρέπει να είναι το οργανωτικό μοντέλο του κόμματος σε δημοτικό/νομαρχιακό/περιφερειακό επίπεδο και ποια θα είναι η βαρύτητα της άποψης/γνώμης κάθε επιπέδου;
 3. Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ανωτέρων κομματικών οργάνων (κεντρική επιτροπή/γραμματέας/συνέδριο/πρόεδρος);
 4. Πως θα εξασφαλίζεται η πρόσβαση και εκλογιμότητα κάθε μέλους στα όργανα κάθε επιπέδου, πως θα εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία όλων των οργανωτικών επιπέδων, ποια είναι τα κριτήρια και οι διαδικασίες που θα εξασφαλίζουν αξιοκρατικές εσωκομματικές επιλογές προσώπων ανεξάρτητες οικογενειακών καταβολών και στήριξης από οικονομικά συμφέροντα;
 5. Με ποιες διαδικασίες θα εξασφαλιστεί το άνοιγμα του κόμματος και των οργανώσεων του στην κοινωνία και η διαρκής ζύμωση των ιδεών του με τους πολίτες μη μέλη;
 6. Με ποιες διαδικασίες θα εξασφαλιστεί η συμμετοχή στην διαμόρφωση του πολιτικού λόγου του κόμματος καταξιωμένων επιστημονικά, επαγγελματικά και κοινωνικά ανθρώπων που δεν είναι ενταγμένοι στον στενότερο κομματικό πυρήνα αλλά πρόσκεινται φιλικά προς τις ιδεολογικές και πολιτικές αρχές του κόμματος;

Πολιτική παρέμβαση του κόμματος στην οικονομία και την κοινωνία

 1. Πρέπει το κόμμα να ασκεί οργανωμένα κριτική σε κυβερνητικές αποφάσεις ακόμα και δικών του κυβερνήσεων όταν δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια φιλελευθερισμού και εγκαθιδρύονται μονοπώλια ή ολιγοπώλια, ιδιωτικά ή κρατικά; Παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη (επί κυβερνήσεως ΝΔ) απόφαση εκχώρησης της εκμετάλλευσης του αυτοκινητοδρόμου Αθηνών – Λαμίας σε ιδιωτική εταιρεία η οποία επιβάλλει διόδια χωρίς την πρόβλεψη ύπαρξης εναλλακτικής «ανταγωνιστικής» λύσης μέσω αναβάθμισης της παράπλευρης εθνικής οδού ώστε να εξασφαλίζεται ο ανταγωνισμός και να προστατεύεται ο πολίτης από την αυθαιρεσία του ιδιωτικού μονοπωλίου.
 2. Πρέπει το κράτος να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας μέσω ΔΕΚΟ ή άλλης εταιρικής μορφής και αν ναι πρέπει αυτές να είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και να λειτουργούν με κριτήρια εταιρικής διακυβέρνησης ιδιωτικής εταιρείας;
 3. Πρέπει να υπάρχει κρατικός παρεμβατισμός στα «πρακτικά» της κοινωνίας (π.χ. Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων);
 4. Πιστεύετε στην μονιμότητα και το «ακαταδίωκτο» των δημοσίων υπαλλήλων και ποιο είναι εν γένει το πλαίσιο του εργασιακού καθεστώτος που πρέπει να υπάρχει στην χώρα μας (μόνιμοι, έκτακτοι, εποχικοί κ.λπ.) για τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα;
 5. Θεωρείτε την αγορά εργασίας στην Ελλάδα ανοικτή και ελεύθερη;
 6. Πρέπει να υπάρχουν για ομάδες πληθυσμού κρατικές ενισχύσεις οι οποίες να μην αντιστοιχίζονται με ανάπτυξη και υποδομές (π.χ. οι αγροτικές επιδοτήσεις ανεξαρτήτως παραγωγής);
 7. Πιστεύετε στον υγιή ανταγωνισμό δημόσιας και ιδιωτικής παιδείας και αν ναι ποιες δράσεις προτίθεστε να προτείνετε ώστε να τον εξασφαλίσετε, παρέχοντας παράλληλα ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στους κοινωνικά αδύνατους; Θα συμφωνούσατε αντί της χωρίς ουσιαστικά κριτήρια χρηματοδότησης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να επιδοτούνται οι εκπαιδευόμενοι και να επιλέγουν ελεύθερα το σχολείο (δημόσιο ή ιδιωτικό) που επιθυμούν να παρακολουθήσουν;
 8. Πιστεύετε στον υγιή ανταγωνισμό δημόσιας και ιδιωτικής ασφάλισης και αν ναι θα συμφωνούσατε με την λογική «υποχρεωτική ασφάλιση για κάθε Έλληνα με ελεύθερη επιλογή του φορέα και χωριστή σύμβαση για ασφάλιση υγείας και για ασφάλιση σύνταξης» και αν ναι θα δεχόσαστε η ασφάλιση υγείας να πληρώνεται εφ’ όρου ζωής με ειδική κρατική επιδότηση σε κοινωνικά αδύναμες ομάδες πληθυσμού;
 9. Πρέπει να υπάρχει κρατικά επιδοτούμενη πολιτιστική δραστηριότητα και αν ναι ποια και με ποια κριτήρια χρηματοδότησης ή είναι καλύτερο το κράτος να δημιουργεί τις ευκαιρίες εκείνες ώστε οι ιδιωτικοί φορείς να χορηγούν πολιτιστικές δραστηριότητες και αν ναι πως θα διασφαλίζεται η μη εμπορευματοποίηση και ο ελεύθερος χαρακτήρας της τέχνης και του πολιτισμού;
Υπογραφή: ΤΟ ΑΤΟΜΟ