3.10.09

πανεπιστήμια και γνώση...

«Φυσικά και υπάρχει πολλή γνώση στα πανεπιστήμια: οι πρωτοετείς φέρνουν κι απο λίγη, οι απόφοιτοι δεν παίρνουν και πολλή μαζί τους, έτσι η γνώση ας πούμε ότι συσσωρεύεται», Abbott Lawrence Lowell (δικηγόρος, πρόεδρος του Πανεπιστημίου Harvard, 1856-1943)

“Of course there's a lot of knowledge in universities: the freshmen bring a little in; the seniors don't take much away, so knowledge sort of accumulates", Abbott Lawrence Lowell (American Lawyer and University President of Harvard, 1856-1943)