10.10.09

δε θα μου το κάνετε εδώ μέσα american bar...τη βδομάδα που μας πέρασε, είδαμε άφθονες κυβερνητικές μέρες στην τηλεόραση... τις νύχτες δεν τις είδαμε... εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι βρήκε γραφείο ο Πάγκαλος (όχι ο Ζάβαλος...), θα βάλει και τηλέφωνο και θα αρχίσει ως παιδονόμος («εγώ είμαι η εξουσία...») τον έλεγχο των υπουργών (των υπολοίπων δηλαδή, οι μισοί είναι του Γιώργου, έχουν το ακαταλόγιστο...). Όχι θα αφήσει να του το κάνουν american bar...