25.9.09

Ο ευρών το κενόν, λαμβάνει δώρον λαμπρόν......«κανείς δε θα τοποθετηθεί στη θέση που κατείχε και πριν - όλοι θα κριθούν εκ του μηδενός»...

Βρυξελλιστί, ότι φάγατε, φάγατε, εκεί που φάγατε !! Σας καταλάβανε εκεί, θα σας βάλουμε παραδίπλα, εκεί που δε σας έχουν πάρει πρέφα ακόμα !!

Και μη σας ανησυχεί, «ο ευρών το κενόν, λαμβάνει δώρον λαμπρόν», π.χ. ασυλίαν (ευρω)βουλευτού...