23.9.09

ι-μειλ του ντάντυ...

«Χεϊ νταντυ αι εμ σοου πραουντ, δατ αι μπικειμ ριαλι γκρικ λαστ ναιτ!! αι μανατζντ του τσειντζ αουρ ποσιτιονς φορ ακελοος ριβερ, παμπλικ σαλαρις, μπεισικ μινιμουμ πενσιον, μπουργκας παιπλαιν, πραιβετ γιουνιβερσιτις, ιλιγκαλ μπιλντινγκς ιν φορεστς..., τακσεισον φορ πιπολ εντ κομπανις ιντου ουαν ναιτ, αντ νοουαν γκατ ει θινγκ.... εμ αι νοτ α "μαγκας" ες γιου γιουζντ το κολ με νταντυ, ορ νοτ?»

για την "υποκλοπή" θενκ Navigator, για την μεταφορά μπλειμ ΤΟ ΑΤΟΜΟ...