25.8.09

Βρες χρόνο...Βρες χρόνο να είσαι φιλικός...
Είναι ο δρόμος της ευτυχίας !!

Βρες χρόνο να ονειρευτείς...
Είναι το δικό σου όχημα που σε ανεβάζει προς ένα αστέρι !!

Βρες χρόνο να αγαπηθείς...
Είναι προνόμιο των θεών !!

Βρες χρόνο να κοιτάξεις γύρω σου...
Είναι πολύ σύντομη η μέρα για να είσαι εγωιστής !!

Βρες χρόνο να γελάσεις...
Είναι της ψυχής η μουσική!!!!