22.8.09

Όταν το άλογο σου είναι θρήσκο...

Πάει ένας αγρότης στο παζάρι να πάρει άλογο. Βλέπει ένα που του αρέσε.
«Αυτό», του λέει ο πωλητής, «άνηκε σε έναν ιερέα και το είχε εκπαιδεύσει. Ξεκινά μόλις πεις "Δόξα τω Θεω" και σταματά μόλις πεις "Κύριε ελέησον"».
Το αγοράζει ο αγρότης, ανεβαίνει πάνω, λέει "Δόξα τω Θεω" και το άλογο ξεκινά. Ξεχνάει όμως ο αγρότης πως σταματάει, και έτσι διασχίσουν χωριά και πόλεις, χωρίς να μπορεί να σταματήσει το άλογο.
Περνάνε και άλλη πόλη, προσπαθεί ο αγρότης να θυμηθεί, τίποτε!
Περνάνε ένα δάσος, προσπαθεί ο αγρότης να θυμηθεί, τίποτε!
Περνάνε ένα λιβάδι, προσπαθεί ο αγρότης να θυμηθεί, τίποτε!
Ανεβαίνουν ένα βουνό, προσπαθεί ο αγρότης να θυμηθεί, τίποτε!
Κατεβαίνουν το βουνό, προσπαθεί ο αγρότης να θυμηθεί, τίποτε!
Πλησιάζουν έναν γκρεμό, προσπαθεί ο αγρότης να θυμηθεί, τίποτε!
Φτάνουν στο χείλος του γκρεμού, και τότε θυμάται ο αγρότης:
«Κύριε ελέησον, κύριε ελέησον!!!»
Σταματά το άλογο στο χείλος του γκρεμνού! Ο αγρότης δεν πιστεύει την τύχη του!
«Παρα τρίχα γλιτώσαμε», λέει, «Δόξα τω Θεώ!!!»