22.7.09

Αλέφαντος... Τα πάντα όλα !!!Μάθε μπαλίτσα αγόρι μου, τα πάντα όλα θα πούμε 'δω πέρα...
Στα εξηγώ ωραία ;;; Μάθε μπαλίτσα από τον άρχοντα !!!!...ήμαρτον !! ήμαρτον !! ήμαρτον ρε παιδιά !!
...χαμός θα γίνει !! χαμός !!