11.7.09

Η ιδεώδης εκπαίδευση...

«Η ιδεώδης εκπαίδευση, δε σημαίνει να διδάξεις το μέγιστο, να μεγιστοποιήσεις τ'αποτελέσματα. Πάνω απ'όλα σημαίνει να μάθεις να μαθαίνεις, να μάθεις να αναπτύσσεσαι και να μάθεις να συνεχίζεις να αναπτύσσεσαι και και μετά τον κύκλο των σπουδών σου. Οι άνθρωποι μέσω της εκπαίδευσης πρέπει να μαθαίνουν να μην επιζητούν το έτοιμο, παθητικά, χωρίς να σκέφτονται, πρέπει να μαθαίνουν να μη δέχονται τίποτε χωρίς να συλλογίζονται , πρέπει να μαθαίνουν να μη ενεργούν χωρίς να κρίνουν, πρέπει να αποκτούν κριτική σκέψη, να κάνουν ότι καταλαβαίνουν και πιστεύουν οι ίδιοι πως είναι καλό,αληθινό και μαζί χρήσιμο»...

Συμπέρασμα από μερικές σκέψεις που μοιράστηκε μαζί μου ένας φίλος εκπαιδευτικός