3.6.09

Στη ζωή το θέμα είναι...

«Στη ζωή, το θέμα δεν είναι να κρατάς καλά χαρτιά, αλλά να παίζεις καλά ένα άσχημο φύλλο»
Robert Louis Stevenson,1850-1894

b.n. (blogger's note): το βρήκα ως statement σε κάποιο φιλικό προφίλ στο facebook και το δανείστηκα...