12.4.09

Ο άνθρωπος και η επιρροή του...

«Let no man imagine that he has no influence. Whoever he may be, and wherever he may be, the man who thinks, becomes a light and a power».

«Μην αφήσετε κανένα άνθρωπο να σκεφτεί ότι δεν έχει επιρροή. Όποιος και να είναι, όπου και να είναι, ο άνθρωπος που σκέφτεται, γίνεται φως και δύναμη».

Henry George 1839-1897