30.3.09

Πάτερ ημών...Σκηνικό στο cockpit ενός αεροπλάνου:
- Πιλότος προς πύργο ελέγχου... πιλότος προς πύργο ελέγχου... Βρίσκομαι στα
2000 πόδια ύψος και η στεριά είναι 400 χιλιόμετρα μακριά. Δεν έχω σταγόνα
καύσιμα. Δώστε μου οδηγίες...
- Πύργος ελέγχου προς πιλότο... Πύργος ελέγχου προς πιλότο... Επανέλαβε
μετά από μένα: «Πάτερ ημών, ο έν τοις ουρανοίς...»