3.3.09

Οι ειδοί του Μαρτίου (μουσική, θέαμα...)επειδή μερικά πράγματα που έχουν στοχο να ημερέψουν τα πάθη τελικά πετυχαίνουν να αλλεγράρουν τα αισθήματα... (μια ιδιαίτερη «ανακάλυψη» του καλού φίλου Σωτήρη...)