29.1.09

Με Μπαμπινιώτη ο διάλογος για την Παιδεία !!


Από την χθεσινή ειδησεογραφία:
Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Άρης Σπηλιωτόπουλος, κάλεσε τον Καθηγητή κ. Γιώργο Μπαμπινιώτη, πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών και του ζήτησε να αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Π.Δ.Ε.) όπως αυτό προβλέπεται από το ΠΔ 127 του 2003 και λειτουργεί στο πλαίσιο του Ε.ΣΥ.Π. Το Σ.Π.Δ.Ε. θα έχει την ευθύνη της διεξαγωγής του διαλόγου για την αναμόρφωση του Λυκείου και τη μελέτη ενός νέου συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ο Καθηγητής κ. Γιώργος Μπαμπινιώτης, συμμεριζόμενος την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης αυτού του εθνικού θέματος, απεδέχθη την πρόταση του Υπουργού.

Το θεσμοθετημένο αυτό όργανο, στο οποίο διασφαλίζεται εκ του νόμου η απαραίτητη κοινωνική αντιπροσωπευτικότητα, σε λογικό χρόνο, θα διατυπώσει προτάσεις προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά τον αναγκαίο διάλογο με τους αρμόδιους φορείς (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, ΟΙΕΛΕ) και άλλους προβλεπόμενους εκπροσώπους από τον χώρο των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των γονέων και της ευρύτερης Ελληνικής κοινωνίας.

Ο Καθηγητής κ. Γ. Μπαμπινιώτης, μετά τη συνάντηση με τον κ. Άρη Σπηλιωτόπουλο δήλωσε: «Εκτιμώντας την κρισιμότητα της καταστάσεως η οποία επιβάλλει υπεύθυνη στράτευση όλων των δυνάμεων του τόπου που ενδιαφέρονται για την Παιδεία, αποδέχθηκα την πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η συζήτηση με τον Υπουργό ήταν χρήσιμη και ειλικρινής, ώστε ο διάλογος που θα αρχίσει να είναι ανοιχτός και αποτελεσματικός, χωρίς προηγούμενες δεσμεύσεις».

Ο Καθηγητής κ. Γ. Μπαμπινιώτης είναι αναμφίβολα ένας από τους λίγους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων στη χώρα μας που και γνώμη διαθέτει και άποψη εκφράζει και θέληση έχει να δημιουργήσει κάτι καλό. Είμαι σίγουρος λοιπόν ότι από μόνη της η παραπάνω «ανάθεση» θα δημιουργήσει τις υποδομές για ένα ξεχωριστό μέλλον.
Εκείνο που χρειάζεται είναι πλήρη στήριξη από όλους και ιδιαίτερα στήριξη ενάντια στις επιθέσεις που θα δεχθεί από τους γνωστούς αγνώστους λάτρες της αμάθειας με τις κομματικές παρωπίδες. Όσο κι αν ο κ. Μπαμπινιώτης διαθέτει πληθώρα μαθητών του, σήμερα μάχιμους εκπαιδευτικούς, στην γνώμη και πρακτική γνώση των οποίων μπορεί να στηρίξει τις αλλαγές στις πρώτες δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης, χρειάζεται τη σύμφωνη γνώμη και την στήριξη όλων υμών των απλών πολιτών αυτής της χώρας που έχουν κουραστεί να άγονται και να φέρονται από διάφορους δήθεν «ταγούς» και θέλουν επιτέλους να γίνει κάτι σοβαρό και καλό για τις επόμενες γενιές. Και λέω «ΓΝΩΜΗ», γιατί η γνώμη προϋποθέτει ενημέρωση, σκέψη και απόφαση, στοιχεία που τόσο πολύ λείπουν σήμερα από την κοινωνία μας...
Καλή επιτυχία κε Μπαμπινιώτη, την έχουμε απόλυτη ανάγκη !