27.12.08

Είναι πολύ σημαντικό...

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίσεις μια γυναίκα όμορφη, μια γυναίκα νοικοκυρά, μια γυναίκα οικονόμα, μια γυναίκα που να κάνει καλό sex...
Μα το πιο σημαντικό απ' όλα είναι αυτές οι τέσσερεις να μην γνωρίζονται μεταξύ τους !!