1.12.08

Και μια δόση ...Κοέλιο για την καλή βδομάδα!

Οι δέκα λόγοι για τους οποίους οι υπολογιστές είναι αρσενικοί, του Πάουλο Κοέλιο.
Top ten reasons why computers are male, by Paulo Coehlo

10. Έχουν ένα σωρό δεδομένα αλλά παραμένουν χοντροκέφαλοι...
10. They have a lot of data but are still clueless.

9. Πάντα υπάρχει ...στη γωνία ένα καλύτερο μοντέλο
9. A better model is always just around the corner.

8. Δείχνουν όμορφοι και γυαλιστεροί μέχρι να τους φέρεις σπίτι
8. They look nice and shiny until you bring them home.

7. Πάντα είναι απαραίτητο να έχεις backup
7. It is always necessary to have a backup.

6. Θα κάνουν ότι πεις αρκεί να πατήσεις τα κατάλληλα κουμπιά
6. They’ll do whatever you say if you push the right buttons.

5. Το καλύτερο μέρος του να έχεις έναν από αυτούς είναι τα παιχνίδια που μπορείς να παίξεις
5. The best part of having either one is the games you can play.

4. Για να τραβήξεις την προσοχή τους, πρέπει απλά να τους ανάψεις.
4. In order to get their attention, you have to turn them on.

3. Τα φώτα είναι αναμένα, αλλά κανείς δεν είναι σπίτι.
3. The lights are on but nobody’s home.

2. Οι μεγάλες πτώσεις τάσης τους βγάζουν «εκτός» όλο το βράδυ...
2. Big power surges knock them out for the night.

1. Το μέγεθος έχει σημασία.
1. Size does matter.

Το μετέφρασα για να μπορέσετε να το ευχαριστηθείτε, άφησα και την αγγλική «πηγή» που μου έστειλε η φίλη Μαρία... Καλή βδομάδα και, κυρίες μου, πάρτε και κανέναν ...υπολογιστή στο σπίτι !! :D