19.11.08

Θα σώσει ζωές το νέο μοντέλο ζώνης ασφαλείας !!!

Μετά από επισταμένες δοκιμές και παρά την εντεινόμενη κρίση που οδηγεί σε περικοπές θέσεων εργασίας οι μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες συμφώνησαν να ενσωματώσουν άμεσα στα αυτοκίνητα που θα παράγονται από την αρχή του 2009 μια νέα ζώνη ασφαλείας πρωτοποριακής σχεδίασης.

Οι εργαστηριακές δοκιμές έδειξαν ότι η χρησιμοποίηση της νέας ζώνης ασφαλείας μπορεί να περιορίσει τα ατυχήματα κατά ένα περαιτέρω 45% !!! Μάλιστα, καλά διαβάσατε, μείωση ατυχημάτων κατά 45% !!! Αρκεί βέβαια η ζώνη να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιείται σωστά...

Για το σκοπό αυτό μάλιστα έδωσαν στη δημοσιότητα και τις παρακάτω εικονογραφημένες οδηγίες χρήσης για τη σωστή εφαρμογή της νέας ζώνης...