17.11.08

Επέσατε θύματα αδέρφια εσείς...Ναι, επέσατε θύματα που πιστέψατε ότι αγωνιστήκατε για δικαιώματα και ελευθερία...
Κατά βάθος, αγωνιστήκατε για το δικαίωμα του Καρβέλα να παρανομεί και την ελευθερία του Τριανταφυλλόπουλου να μας λοιδωρεί όλους ομού...
Συγγνώμη, μέρα που είναι κιόλας...