6.10.08

Το γράφει και το ταμπελάκι !!!!


Ή κάνεις όλα τα παραπάνω ή .... «Give it yo your wife, It's her job!», δώσ'το στη γυναίκα σου, είναι δική της δουλειά... Χωρίς σχόλια...