24.9.08

Η πρόκληση της βίας...

«Christ gave us the goals and Mahatma Gandhi the tactics», Μartin Luther King Jr, 1955 --- (Ο Χριστός μας έδωσε τους στόχους και ο Gandhi την τακτική)

Οι αφορμές για μια τέτοια αναφορά πολλές και ακόμα περισσότερη η βία, σε προσωπικό, οικογενειακό, κοινωνικό ή κρατικό επίπεδο...
Τα ΜΜΕ πολύτιμος αρωγός στο επικοινωνιακό παιχνίδι της βίας, βλέπετε το είδος «πουλάει»: «αποκεφάλισε...», «σκότωσε και έθαψε...», «ανατινάχθηκε σκοτώνοντας...», «εισέβαλε και άρχισε να πυροβολεί», «βίαιες διαδηλώσεις και συγκρούσεις με την αστυνομία...», κ.λπ., κ.λπ.

Στο σημείο αυτό, ήρθαν οι σκέψεις ενός φίλου να μου θυμίσουν τα λόγια και τη στάση του Μαχάτμα Γκάντι.

Ο Gandi είχε μελετήσει βαθειά το πρόβλημα της βίας. Λίγο πριν την δολοφονία του έδωσε μία λίστα στον εγγονό του, η οποία περιείχε τα 7 σφάλματα του κόσμου, τα οποία πίστευε ότι οδηγούν στη βία.
  • Πλούτος χωρίς δουλειά
  • Ηδονή χωρίς συνείδηση
  • Γνώση χωρίς χαρακτήρα
  • Εμπόριο χωρίς ηθική
  • Επιστήμη χωρίς ανθρωπιά
  • Λατρεία χωρίς θυσία
  • Πολιτική χωρίς αρχές
Ο εγγονός του αργότερα πρόσθεσε μία ακόμη:
  • Δικαιώματα χωρίς υποχρεώσεις.