23.7.08

Δεσμεύσεις και στόχοι...

Όταν τιμάς τις δεσμεύσεις που έχεις αναλάβει σε πείσμα της παροδικής σου προτίμησης, όταν επιλέγεις να κάνεις κάτι απλώς και μόνο επειδή είπες ότι θα το κάνεις, τη στιγμή εκείνη παρουσιάζεσαι ως δράση και όχι ως απλό άθροισμα ιδεών, ευχών ή ονείρων.

Σε τέτοιες στιγμές θα δεις τον εαυτό σου να παράγει αποτελέσματα τα οποία σε έναν θεατή θα φαίνονταν ανεξήγητα ή απρόβλεπτα...

Γι΄αυτό ό μόνος στόχος στη ζωή μας είναι να είσαι αυτό που είσαι και να γίνεις αυτό που είσαι ικανός να γίνεις...

Και να θυμάσαι πάντα τα παρακάτω: