8.7.08

Η ιδανική γραμματέας


Η ιδανική γραμματέας !! Από πλευράς προσόντων τουλάχιστον...
Είμαι σίγουρος ότι αν τη διαλέξουμε από εκπροσώπους της νέας γενιάς θα είναι και πιο όμορφη...