9.7.08

Ρίχνε πάντα το αγκίστρι σου...

«Ρίχνε πάντα το αγκίστρι σου... η τύχη είναι παντοδύναμη! Σε λίμνη όπου ίσως δεν ελπίζεις να πιάσεις τίποτα, εκεί θα βρεις το ψάρι!» (Οβίδιος)