22.5.08

Οι καλόγριες...

Οι εκατό καλογριές συγκεντρώνονται στην τραπεζαρία του μοναστηριού όπου θα τους μιλήσει η ηγουμένη.
Ηγουμένη: Έχω να σας ανακοινώσω κάτι πολύ σοβαρό. Χτες μάθαμε ότι στο μοναστήρι μας μπήκε ένας άντρας!
Ενενήντα εννιά καλόγριες: Ιιιιιιι! Μία καλογριά: Χε χε χε!
Ηγουμένη: Και μάλιστα συναντήθηκε με μια από σας!
Ενενήντα εννιά καλόγριες: Ιιιιιιι! Μία καλογριά: Χε χε χε!
Ηγουμένη: Και μ' αυτήν που συναντήθηκε έκανε έρωτα , γιατί βρήκαμε και ένα προφυλακτικό!
Ενενήντα εννιά καλογριές: Ιιιιιιι! Μία καλογριά: Χε χε χε!
Ηγουμένη: Και το προφυλακτικό ήταν τρύπιο !
Ενενήντα εννιά καλογριές: Χε χε χε! Μία καλογριά: Ιιιιιι!