24.5.08

Αν ο Θεός ήταν...

«Αν ο Θεός ήταν φιλελεύθερος δεν θα έδινε δέκα εντολές, θα έδινε δέκα προτάσεις προς συζήτηση...» Malcolm Brenbury