19.5.08

Οπτική γωνία ή καλή διάθεση;

«The pessimist sees difficulty in every opportunity. The optimist sees opportunity in every difficulty», Φραγκίσκος (για την ανάρτηση)

«Ο απαισιόδοξος βλέπει δυσκολίες σε κάθε ευκαιρία. Ο αισιόδοξος βλέπει ευκαιρίες σε κάθε δυσκολία», Γιάννης (για την μετάφραση)

Δευτέρα πρωί, απλές κουβέντες όπως η παραπάνω δημιουργούν την απαιτούμενη υποδομή για μια ευχάριστη, παραγωγική και δημιουργική εβδομάδα. Τελικά είναι θέμα και οπτικής γωνίας και καλής διάθεσης...