10.5.08

Αδύνατο...

«Αδύνατο να συγκατατεθείς να σέρνεσαι όταν μέσα σου αισθάνεσαι την ώθηση να πετάξεις...» (Helen Keller)