5.4.08

Ελληνικά, μια γλώσσα πραγματικά διεθνής!!

Μιας και μιλήσαμε για Κινέζικα, δείτε τα δύο παρακάτω κείμενα. Μπορεί η γραφή να είναι αγγλική, η γλώσσα όμως είναι η ελληνική και –όχι- τα κείμενα δεν είναι greenglish!!
Πρόκειται για δύο παρεμβάσεις του εξοχ. Ξενοφώντα Ζολώτα, πρώην πρωθυπουργού της μοναδικής οικουμενικής κυβέρνησης που γνώρισε ο τόπος μας, παρεμβάσεις που δόθηκαν με την ιδιότητα του ως Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος και Διοικητή του Ταμείου για την Ελλάδα, στο κλείσιμο των κοινών συνεδριάσεων της Διεθνούς Τράπεζας Ανοικοδόμησης & Ανάπτυξης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Είμαι σίγουρος ότι θα τα διαβάσετε πολλές φορές, ξανά και ξανά, όχι για να τα καταλάβετε αλλά για να απολαύσετε τη δύναμη, την απλότητα και τον πλούτο της γλώσσας μας.
Το πρώτο εκφωνήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 1957...
«I always wished to address this Assembly in Greek, but I realised that it would have been indeed Greek to all present in this room. I found out however, that I could make my address in Greek, which would still be in English to everybody. With your permission, Mr Chairman, I shall do it now, using with the exception of articles and prepositions, only Greek words.

Kyrie!
I eulogise the archons of the Panethnic Numismatic Thesaurus and the Ecumenical Trapeza for the orthodoxy of their axioms methods and policies, although there is an episode of cacophony of the Trapeza with Hellas.

With enthusiasm we dialogue and synagonize at the synods of our didymous Organisations in which polymorphous economic ideas and dogmas are analysed and synthesised.

Our critical problems such as the numismatic plethora generate some agony and melancholy. This phenomenon is characteristic of our epoch. But, to my thesis, we have the dynamism to program therapeutic practices as a prophylaxis from chaos and catastrophe.

In parallel a panethnic un-hypocritical economic synergy and harmonisation in a democratic climate is basic.

I apologize for my eccentric monologue. I emphasise my eucharistia to you, Kyrie, to the eugenic and generous American Ethnos and to the organisers and protagonists of this Amphictyony and the gastronomic symposia.

September 26, 1957

Το δεύτερο εκφωνήθηκε στις 2 Οκτωβρίου του 1959...
Kyrie !

It is Zeus' anathema on our epoch for the dynamism of our economies and the heresy of our economic methods and policies that we should agonize between the Scylla of numismatic plethora and the Charybdis of economic anaemia.

It is not in my idiosyncrasy to be ironic and sarcastic but my diagnosis would be that politicians are rather crypto-plethorists. Although they emphatically stigmatize numismatic plethora, they energize it through their tactics and practices.

Our policies should be based more on economic and less on political criteria. Our gnomon has to be metron between economic, strategic and philanthropic scopes. Political magic has always been anti-economic.

In an epoch characterized by monopolies, oligopolies, monopsonies, monopolistic antagonism and polymorphous inelasticities, our policies have to be more orthological. But this should not be metamorphosed into plethorophobia which is endemic among academic economists.

Numismatic symmetry should not hyper-antagonize economic acme.

A greater antagonization between the practices of the economic and numismatic archons is basic.

Parallel to this, we have to synchronize and harmonize more and more our economic and numismatic policies panethnically.

These scopes are more practicable now, when the prognostics of the political and economical barometer are halcyonic.

The history of our didymous Organizations in this sphere has been didactic and their gnostic practices will always be a tonic to the polyonymous and idiomorphous ethnical economies. The genesis of the programmed organization will dynamize these polities. Therefore, I sympathize, although not without criticism on one or two themes, with the apostles and the hierarchy of our organizations in their zeal to program orthodox economic and numismatic polities.

I apologise for having tyrannised you with my Hellenic phraseology.

In my epilogue, I emphasise my eulogy to the philoxenous autochthons of this cosmopolitan metropolis and my encomium to you, Kyrie, and the stenographers.

October 2, 1959

Προσωπικά ευχαριστώ... ευχαριστώ που υπήρξαν κάποια τέτοια μυαλά που ήταν Έλληνες κατ' ουσίαν και όχι μόνο κατ' όνομα ή κατ' ευφημισμόν.