17.2.08

Τρεις κούκλες στη ζωή κάθε άντρα...

Στη ζωή του κάθε άντρας βρίσκει με τα χρόνια τρεις κούκλες:
την «Baby doll» κόρη του,
την «Barbie doll» ερωμένη του, και
την «Panadol» γυναίκα του.